Mine Gaiahistorier
Til kai utenfor Gaiahallen.
Velkommen til Gaias Venner
Gaia-venn!
Som man etterhvert skjønner, så er dette ikke en nettside som er laget av Båtlaget, men av meg personlig, for på en måte å dele mine opplevelser og mine bilder med andre.
I tillegg ønsker jeg også at andre som har opplevelser og bilder som man ønsker å dele med andre, skal kunne legges ut på disse sidene og fortelle hvor fantastisk livet på et vikingskip som Gaia kan være!
😀

Med hilsen
Svein Olav


For kontakt med Båtlaget Gaia; so@loeberg.net

Se også vår Gaia-side på Facebook.

Eller Gunhild på Gaia-telefonen: +47 916 06 694

Min historie på Gaia.

Historien før Gaia kom til Sandefjord:
Bygget 1989-90 av båtbyggerne i Bjørkedalen i Nordfjord.
Finansiert av Knut Kloster, og Ragnar Thorseth var leder av turen fra Norge, via Island, Grønland, Canada, USA, Cuba m.fl. før det tok turen til Manaus oppe i Amazonas og videre ned til Miljøvernkonferansen i Rio de Janeiro i 1992.
Skipet ble så slept tilbake til USA, og brakt til Bergen og Nordheimsund, hvor skipet ble totalrenovert. Oslo, Bergen, Trondheim og Sandefjord var interessert i å få overta skipet, men Knut Kloster synes best om den prosjektløsningen Sandefjord la frem, nemlig å bruke Gaia for barn og ungdom i utdannelsesøyemed, og som miljøskip. Derfor ble Sandefjord valgt som hjemmehavn for Gaia.

Året 1993
Sommeren 1993 kom Gaia til Sandefjord, og etter at overtakelsen var gjort, ble Gaia liggende ved Gokstad kystlag, som skulle ha ansvaret for vedlikehold og vakthold, samt å holde medlemmene oppgradert til høvedsmenn og mannskaper.
Som medlem av Gokstad kystlag fikk jeg tidlig vakter ombord på Gaia, og jeg kan ikke nå huske hvor lenge vi holdt vakt ombord, men det var i alle fall en periode, hvor vi hadde nattevakter gående på kystlaget.

Året 1994
I februar -94 begynte nytt kurs for Gaia-mannskapene og Inger Britt har gitt en god beskrivelse av en slik helg.

Etter fem kurskvelder skulle endelig den første helgeseilasen gå av stabelen. 19 ivrige nybegynnere stilte opp ved Huvikslippen lørdag 30. april.  Erik Opsahl fra Jotron gjennomgikk sikkerhetsutstyret ombord før GAIA forlot Slippen og stevnet ut fjorden denne praktfulle og solfylte dagen med lett bris. Denne første del av ferden gikk GAIA for motor sammen med følgebåten «Mia» (eier Knut Kilde) som det skulle filmes fra. Det frisknet på utover i fjor­den. Etter en time for motor ble seilet satt ved Flaten. Det ble bidevindseilas sørøstover. Det ble gjort en kuvending, og styrbord vant ble strammet.  Kursen ble satt til Sandøsund for å trimme riggen siden hun var noe lo-gjer­rig (vanskelig å falle av). Før GAIA korn inn til havn hadde vinden blitt sterkere, og bevegelsene i båten var det ikke alle som likte - det ble noen tilfeller av sjø­syke. Vel i havn kl 16 ved Kruge leir­skole var det ei av frillene som mønstret av og ei som mønstret på. Staget ble strammet for bedre trim. Etter dette ble det atter gjort sjøklart. Vinden hadde frisknet på en del, og regntøy ble tatt i bruk. Motoren ble benyttet for å føre GAIA ut slik at seilet kunne settes. Seks—syv menn og kvinner halte og dro i draget for å få råa opp, noe som denne gangen var tyngre siden vinden hadde økt i styrke. Men ved Bustein var seilet satt, halsen og skjøtet fast. Nå sto GAIA bi­devind utover Etter et kvarters seiling ga høvedsmann Eivind Sanden Vågslid ordre om å ta rev. Nedhaler, drag og gyrdlinger ble bemannet for å få tak i revbåndene. Alt var klart, og høveds­mannen sto konsentrert ved roret og fulgte hver bevegelse i seilet. Det ble en kuvending nordøst for Store Færder, og vi sto vestover. Det hadde kommet noe vann inn, så pumpene ble tatt i bruk. Ved nordenden av Sandøy ble det tatt i hop, og GAIA gikk for motor inn til Kruge. Etter fortøyningen ble det et varmt måltid som gjorde godt i slitne og trøtte kropper. Noen av mannskapet sov ombord, mens andre sov inne på Kruge leirskole som vi var så heldige å få disponere. Søndag morgen 1. mai var like strå­lende som dagen før. Etter frokost (menyen var egg og bacon) og kaffe, ble det igjen gjort sjøklart. Kl. 12.00 gikk GAIA fra havn, og kursen gikk litt nordover. Vi fikk igjen opp seilet og gjorde noen stagvendinger til filmopptakene (filmen ble vist på Slippen etter endt seilas). Vinden stilnet, så det ble tid til litt lunsj, før, den igjen økte på. Ved Buer-landet ble Gaia møtt av «Anita» (eier Thor Magnar Olsen). Det ble tatt i hop ved Dokka. Vel fortøyd ved Slippen ble det spylt og skværet opp. Mannskapet så fram til neste tur fra 13.-15. mai.                              Inger Britt

Dette ble etterhvert malen på hvordan vi forsøkte å utdanne jenter og gutter til seiling med store vikingskip. Det er mye å holde styr på, og det trengs mye trening for å seile skipet godt! I den henseende må vi si at det vil ta mange år å trene opp gode seilmannskaper.
I tillegg har man bygget en museumbrygge, hvor Southern Actor og Gaia får plass, og skal ligge i sommermånedene med omvisninger ombord.

Året 1995  
I -95 ble det ansatt en museumspedagog og det er første sesongen på Museumsbrygga og omvisninger. Turene i fjorden med turister blir etterhvert populært, og man trenger flere mannskaper/høvedsmenn.  Litt krisestemning blant Gaia-mannskaper, da man ikke hadde høvedsmenn nok til å bemanne turer som var planlagt for turister i Sandefjordsfjorden.
Som tidligere styrmann i utenriksfart hadde jeg fortsatt mitt D-4 sertifikat intakt, og dette fikk da Knut Kilde, som da var Gaia-koordinator på Sandefjordsmuseene, snusen i, og jeg ble "shanghaiet" som høvedsmann, og Sandefjord kommune sponset de nødvendige oppgraderingskurs på Bakkenteigen. Det første turene var fjordcruise med turister, og dessuten turer som ble bestilt via Reiselivsforeningen.

Min første Gaia-tur var med en japansk gruppe, som var på besøk på Jotun, og som skulle se på Jotuns flåteanlegg med malingsprøver / testanlegg utenfor Granholmen. Jeg hadde knapt hatt en prøvetur som skipper med Gaia, og var i grunnen ganske skjelven, med en 16 års gammel båtmann som var hjelp på museet som mannskap. Det gikk bra, og siden gikk det bedre, og vi hadde mange seilaser på onsdager og i helgene, hvor jeg også etterhvert fikk erfaring med å seile råseil.Senere ble det også en del lengre turer.

Året 1995 var det byjubileum! Sandefjord by var 150 år, og man ville da fokusere på tre viktige epoker i byens historie, nemlig; Vikingtid, Badetid og Hvalfangsttid.

I den forbindelse ble det arrangert Nordiske Vikingskipsdager fra 4-8.juli i Sandefjord. Fire dager til ende, med Fagseminar,  konsert og festivitas på Gokstad kystlag og ikke minst på Gokstadhaugen, hvor vikinghøvdingen Olav Geirstadalv ble vekket opp igjen.
Gaia ble selvfølgelig også et midtpunkt, selv om man hadde en rekke vikingskip fra Norden tilstede. Borgundknarren,Vidfavne, Olav Kvite, Tidens Arv, Gokstadhøvdingen, Valkyrien, Munin, Ottar + en Gokstadfæring og en Seksring.
Man hadde invitert alle som hadde hatt med vikingtid i vår tid til et fagseminar; Roar Tollnes, Jon Bojer Godal, Arne Emil Christensen, Ragnar Thorseth med flere, som holdt foredrag og ga gode råd til de nye eierne av Gaia og hvordan denne burde behandles og seiles.
Utover sommeren ble Gaia sertifisert for en innasjærs seilas, som stort sett foregikk i de indre delene av Sandefjordsfjorden.

Året 1996 .
I mai -96 begynte Gaia med sine tokter rundt omkring i Vestfold, for å gi 4.de og 8.de-klassingene en innsikt i vikingtid og vikingbåter og ikke minst roing med disse. Disse turene var en stor suksess, og rundt 1500 elever i Vestfold fikk oppleve dette.
Charterturene med sommerturister på fjorden fortsatte, og vi hadde også de ukentlige treningsseilasene på onsdager.
Det blir nå fokusert på en fast opplagsplass for Gaia på vinterstid. Sist vinter var opplagsplassen på Thorøya, i år vil det være på meget forurenset grunn, noe som forårsaket avisoverskriften "Miljøskip på giftig grunn". En annen grunn til at man ønsker et hus for Gaia, er  den store påkjenningen på mannskapene når man hvert vår må ligge ute under Gaia i surt og kaldt vær for å starte opp med vårpussen. Det er et stort skip, og det tar lang tid å få unna arbeidet som MÅ gjøres før Gaia skal på vannet.
.
Året 1997.
Diskusjonen har gått på kystlaget i vinter. Noen vil starte et eget båtlag for Gaia. Dette for å fokusere mer direkte på vikingskipet og kanskje få flere medlemmer som kan ta seg av skipet. Det er meningen at Gaia-laget på kystlaget fortsatt skal bestå som en egen interessegruppe. 

Avisene i Vestfold vil dele ut en miljøpris for 1997 - "Gaiaprisen 1997".

Prisen går til den gruppe eller skoleklasse fra 4 - 8 kl. i Vestfoldskolene som leverer den beste besvarelsen vedrørende tre prosjekter.
1.Bedre og tryggere lokalmiljø / forurensning av luft,vann, land.
2. Kontaktskapning barn i mellom nasjonalt /internasjonalt.
3. Krig / fred-problematikken.

I slutten av mai besøkte Gaia vikingstedet Kaupang i Tjølling. Disse dagene ser ut til å bli mer og mer populært, og fikk i år besøk av Gaia, med Dublinkongen Olav Hvite ombord, som besøkte sin aldrende frende Ragnvald Heidrumsbære på Kaupangen.

Sommerturen med "Gaia" i år går til Mandal, sammen med veteranskipet "Koffen af Hansø". Kommunen i Mandal er meget begeistret og ønske Gaia hjertelig velkommen!

En gruppe fra Hviterussland, 38 skolebarn, som har vært utsatt for påvirkning fra Tjernobyl-ulykken har vært tur med hvalbåten og Gaia.

Senere ble turen langt til Grenland, hvor Grenlandstinget tok vel i mot Gaia. Dette var siste etappe på skoletoktet med Gaia, en tur som strakte seg fra Nøtterøy, Sandefjord, Kaupang, Mule Varde i Eidanger og Brevik og til sist Langesund. Ca 2000 elever har fått sin undervisning i vikingtid dette året.


Året 1998.
Tur til Roskilde. Vi var invitert til Vikingsenteret i Roskilde, hvor vi var med på Roskildefjorden rundt, med stor premieoverrekkelse og stor festivitas.

Året 1999.
Høsten 99 ble vi kontaktet av NRK, som skulle lage en ny TV-serie, som skulle hete "Ansur 2000". "La hår og skjegg gro, bli vikinger", var beskjeden vi fikk.
Serien skulle sendes på "Halv-sju" et ungdomsprogram i beste sendetid. Det var til da det største prosjektet NRK hadde satset på for Barn og Ungdom.

Året 2000.
Bilder fra hele denne filminnspillingen er lagt ut på sidene våre, og det var en gild gjeng med vikinger.
Vi fikk i ettertid ros av regissøren at vi var flinke skuespillere, og at vi gled rett inn i rollen som vikinger.
Dette var jo en historie om en gutt fra vår tid, som ved å berøre gjenstander fra en annen tid, ble flyttet bakover i tid.
Episoden vi var med i, skjedde på et tokt til England, hvor vi røvet og ranet  bl.a. et kloster, og brakte med oss rike skatter, diverse sauer og dyr, pluss en trell, som var datter av en rik høvding i England.
Fra båtlaget stilte Knut Zimmer, Svein Erik Øya og meg selv i NRK-studio, hvor vi  og en krigergruppe fra Oslo ble sminket og kledd opp som vikinger,og så kjørt ut i Bygdø`s dype skoger hvor vi utførte røverraid og kamper mot bl.a. munker og lokale krigere i tre dager. Enkelte ble såret, men vi kom oss til havs med et rikt utbytte.
Senere ble vi filmet en uke på Sandø utenfor Hvasser på Tjøme, hvor vi seilte, fortok en del landganger, og spilte inn diverse scener. Vi var vel ca 15 - 16 personer fra båtlaget Gaia, samt noen fra krigergruppen fra Oslo som drev med bl.a.sverdkamper. Vi bodde en uke på motellet på Hvasser, hvor man rigget opp et eget sminkerom / omkledningsrom.
 
Året 2001
Vi fikk en henvendelse fra en filmprodusent, Inu Silis fra Grønland, om å gjøre et filmoppdrag om ungdom. 16 ungdomsskoleelever fra alle de nordiske land (inkl. Grønland og Åland) ble sendt ombord i Gaia hvor man skulle lære seg å bli mannskap på en råseilbåt, hvor den maritime erfaring hos elevene nærmest var lik null.
Rektor på Skiringssal Erling Tvedten, maritim lærer på Skiringssal Geir Sanne og jeg som høvedsmann / lærer ble med elevene sammen med et filmteam på tre beveget oss så rundt i Vestfolds skjærgård, sov ombord i uthavner med et meget primitivt levesett. Varm mat ble laget en gang i døgnet og sendt oss eller hentet til avtalte steder.
Det var fantastisk å oppleve den utviklingen som skjedde med disse elevene denne uka, og de meget skeptiske førstereisene kom ut som et sammensveiset og flott mannskap. Denne turen er et av mine høydepunktene ombord i Gaia!


Året 2002
Sjøsetting som vanlig i april, 

Tur med firma Steni på fjorden, Tor Edvard var ned som mannskap.

Tur St.Hans aften Bohus ledet an foran Gaia i kortesjen.Vi hadde med oss roere fra STIF`s og Runar`s håndballag som skulle ro Gaia på hver sin side. 

 Danske Marine (Sjøheimevern) var med med tre mindre patruljebåter, gjester hos havnefogd Bjørnar Christiansen.

Etter kortesjen gikk vi iland på Furuholmen og grillet og så på bålene.

Nordisk Seilas var gjester i Sandefjord dette året.

Svein Erik Øya med flere hadde bygget en åttring på kystlaget, og denne ble sjøsatt, og prøvd med både årer og seil. Meget vellykket prøvetur!

30.juni laget vi en spontan tur på fjorden med en fin og rolig seilas med familier og venner.

Noen fra Båtlaget Gaia var på Midgard og beså det nye bygget som var kommet opp, meget imponerende og spesielt.

18.august dro Venner og Familie til Svenner Fyr og beså fyret og omgivelsene. Flott badetur med bading mens vi seilte...


Året 2003
Stort 10 års jubileumsarrangement på Gokstad kystlag og den nyinnkjøpte eiendommen syd for kystlaget. Barn og unge var med på en rundtur i fjorden, og la til på flytebrygge på Sandefjord kystkultursenters kommende område. Her var det avduking ev en plakett av ordfører Per Foshaug, som fortalte at her skulle Gaia-hallen, Gaias nye hus ligge. Etterpå var det bespisning med taler og rosende ord til Gaialaget for jobben de hadde gjort gjennom 10 år, under ledelse av Knut Kilde.


På høstenhadde vi et råseilseminar, hvor vi hadde opplæring av ulike ting vedrørende Råseiling.

Om høsten ble det satt opp en midlertidig plasthall, leid av kommunen fra  (firma?) til Gaia. Gaialaget tok ned hallen og satte også opp denne på den nye tomta.Året 2004   
Gaia ble utleid til Saga Siglar-ringen, som hadde Ragnar Thorseth som president.
Disse ønsket å leie Gaia, med mannskap til sjøsettingen av "Havhingsten av Geldalough" i Roskilde havn, med bl. a. Dronning Margrethe og Kronprins Fredrik til stede. Havhingsten skulle bli det til da største vikingskip som var sjøsatt i nyere tid, nemlig 30 meter lang (Gaia er 23,5 m).
Vi var fire mann fra båtlaget, og ti mann fra Saga Siglarringen, bl.a. Ragnar Thorseth selv, og skipper på passasjerskipet "The World", Dag Sævik. En av sønnene til båtbyggeren i Bjørkedalen, (som også var med å bygge Gaia) og direktøren for Regattafabrikken, Grethe Sunde var med.
Turen ned til Roskilde i slutten av august ble en maraton-tur, med kuling og regn fra Sandefjord til Skagen. Vi brukte 22 timer, og hadde en gj ennomsnittsfart på ca 2 knop. Vi var heldigvis sponset med helt nye flytedrakter fra Regatta-fabrikken, noe som reddet oss fra å fryse fordervet.
En uforglemmelig sjøsetting og seilas og Gaias honnør for Dronning Margrethe ble høydepunktet på den turen. I tillegg fikk vi mange flotte kvelder og stunder med Saga Siglar gjengen, hvor mange av disse hadde seilt med råseilsbåter et par ganger rundt jorda. Der hadde vi litt å lære!
Denne turen delte vi opp, slik at vi hadde et mannskap ned til Roskilde og et mannskap tilbake. Høvedsmann ned var Svein Olav og tilbake var det Svein Erik. 

Året 2005
På Viking Voyage 2005 var jeg med på to etapper, den såkalte "sjarmør-etappen" fra Isle of Man til Dublin, men også denne ble en ganske ufyselig, regnfull og kald tur. Det ble en ganske uforglemmelig ankomst, hvor det var to TV-selskaper og en rekke aviser og media som møtte opp.
Siste etappe var fra Kiel og hjem, og denne turen var noe av det fineste jeg har vært med på, med fin vind det meste av turen, og flott vær, de siste dagene var det varmt og fint.
På kaia hjemme ble vi møtt av fylkesordføreren og masse familie og venner.
Fylkesordføreren, som selv var i Dublin, kalte dette toktet som Gaia var på som noe av den beste Norges-reklamen hun hadde opplevd.

Viking Voyage 2005.
Dette var en tur som var planlagt et års tid, og skulle være en markering av at det var 100 år siden Norge ble selvstendig nasjon igjen.
Turen gikk over til Orkn-øyene, ned langs skotske-kysten, til Isle of Man. Videre til Dublin, hvor Gaia var æresgjester hos den norske ambassadøren i Dublin, og videre til Wexford, til et vikingstevne i en vikingpark. Så gikk tiuren videre langs sørkysten av England, og opp Themsen til London og Tower Bridge, hvor Gaia Seilte i god vind opp Themsen.
Videre gikk turen til Nederland, Tyskland og gjennom Kieler-kanalen. Derfra via Danmark, Sverige og hjem til Sandefjord. Turen tok 10 uker.
Jeg og Signe var med på to av sjarmør etappene, fra Isle og Man til Dublin og fra Kiel og hjem var jeg og min kamerat fra Trondheim med, Finn Fagertun.
Året 2006.

Vi  fikk besøk fra Danmark 21. juli 2006, av vikingskipet Havhingsten av Glendalough, som vi var med Saga Siglar - Ringen til Roskilde for å se på sjøsettingen. Gaia og mannskap møtte Havhingsten i leia utenfor innseilingen til Tønsberg og loset dem inn! 

Vi samseilte inn til Tønsberg og lot våre venner fra Danmark seile først inn til byen, hvor vi møtte hundrevis av mennesker som dukket opp for å se den flotte ankomsten.

Året 2007.
Stort kryss i taket. Vi er i gang med å bygge hall til Gaia. I mange år har vi slitt ute med vedlikehold i sur vind og traurige forhold.
På høsten hadde vi en tøff tur til Borre, hvor vi hadde opplevelsesturer for 30 personer med Aker Kværner. Thomas E. og Svein Olav vekslet på å være høvedsmenn. Tøff tur hjemm i mørket, hvor vi seilte i mørket fra Vrengen-sundet til Lahalle, hvor vi la skipet over natta.

Det var fullt trykk på byggingen av Gaiahallen og vi håper at den er ferdig til innflytting i oktober.En fest om vi da kan flytte inn .....


Stor festivitas  den 17 oktober, da Gaia-hallen ble offisielt åpnet av Knut Kloster og Erling Solhaug.

Knut Kloster fikk en fin Gaia-kopp av Svein Olav og han sa at det var stas og at han vil tenke på oss når han dikker kaffe heretter!

Året 2008. 

Noe gråvær i kortesjen  St. Hans, og det var sparsomt med båter i fjorden.Året 2009. 

Flott sjøsettingsfest etter at Gaia kom på vannet i år!


I sommer hadde vi en fin tur til Middelalderfestivalen i Tønsberg. Med flere spelemannslag og dansere fra Festivalen  ombord ble det skikkelig liv ombord. Det var også en del mindre vikingbåter med som gjorde dette til en fin opplevelse.
Året 2010.
Gaia har nå ligget siden slutten av april, og har trutnet bra, ikke så mye vann inn i skipet i år. Selve sjøsettingen gikk veldig fint, trygt ledet av Thomas E. og de trofaste medlemmene var også til stede. Evensen Kran er sikkerheten selv når det gjelder å få Gaia på vannet. 
Gaia veide ca  8,5 tonn når den ble satt på vannet, + tralla, som veier ca to tonn. Når vi tok den opp i høst veide alt totalt noe over 11 tonn.
Skiringsal folkehøyskole hadde, under ledelse av Geir Sanne, dugnad (som alltid) med å få ca 7 tonn med ballast inn og rundt mastefisken på Gaia.


Forsommer. Småturer med noen av våre velgjørere bl.a. Jotun, som var med en to timers tur i fjorden, med reker og loff mm.
På våren hadde vi flere oppdrag med Gaia, og det startet med en Premietur til alle Gaia-kontaktene på skolene i Sandefjord.
Videre hadde vi tur med en av våre sponsorer, Jotun.

Oppdrag for Red Bull Norge.
Høvedsmann SOL

Gaia ble hyret for å være stevnebåt under Verdenscup i Cliff-diving fra 27 meter utenfor Kragerø fra 21. til 25. juli 2010. Red Bulls Word Cup i Cliff Diving 2010 i Kragerø ble avholdt lørdag den 24 juli ved Veten.
Vi reiste ned til Kragerø på onsdag, i nydelig vær, men vindstille og det var greitt, for vi hadde beregnet en motortur. 6 timer, via Kreppa i idylliske omgivelser. Vi var Svein Aakerholt, Magnar Løberg, Andreas Carm og undertegnede som høvedsmann. 
Vel fremme i Kragerø beså vi omgivelsene, før vi la oss til ved tidligere Tangen verft for natten. Kl 0700 torsdag ble vi vekket av lastemannskaper, som kom for å laste utstyr ombord i Gaia. Senere på formiddagen la vi oss til ved gjestehavna for å ta ombord atletene (stuperne) for fotografering i området ved Veten, hvor vi skulle ankre opp.
Etter oppankringen blåste det opp utover kvelden, og begge styrbord ankre dregget, og vi måtte få hjelp til å holde Gaia opp mot vinden for å få satt ankrene på nytt.
Etter at forskrekkelsen hadde gitt seg over dybden (vi hadde fått beskjed om at det var 26 meter dypt, mens det var 46m!!!), fikk vi skjøtt på med tau, og lå så noenlunde bra.
På torsdag og fredag var det trening for stuperne, og vi fikk også bese toppen og plattformen hvor de skulle stupe fra.
På lørdag da verdenscuppen skulle være, var det stuvende fullt av båter og folk, og det var nydelig vær!
Hele stevnet ble holdt i Vikingenes tegn, alle deltakerne fikk hvert sitt skjold med landete flagg på, og det tre medaljevinnerne fikk hvert sitt sverd, i henholdsvis gull, sølv og bronse.
Gaia var invitert som dekorasjon og premie / intervju skip, men overtok også som produksjonsbåt, da man så hvor stor plass og hvor stabilt Gaia lå i sjøen.
Det ble stupt fra 27 meter, og det ble trent på torsdag og fredag, samtidig med at man rigget til for stevnet. Det skulle være med 16 deltakere fra hele verden, med en deltaker fra Norge (Magnus Vigeland). 
På vei opp til toppen fant Magnar og Andreas en avsats, ca 16-17m over vannflata, mellom Gaia og fjellet hvor vi hadde fortøyd. Her begynte disse to sin egen cliff-diving, og hadde tydelig kjempegøy.
Når stuperne hadde  stupt, svømte de over til Gaia, ble intervjuet, og deretter kjørte mannskapet på Gaia atletene over til fastlandet, hvor man klatret opp til toppen igjen. Mannskaper under stevnet var:  Magnar Løberg, Andreas Carm, Odd-Sverre Kolstad, Tor Edvard Løberg med samboer Anita.
På toppen hadde stuperne et hviltelt, en avslapnings sittegruppe og en jaccuzzi (sittebasseng) med deilig oppvarmet vann, ca 40 grader.
8 internasjonale dommere satt vis a vis Gaia på en betongplattform sammen med sekretariat.
På lørdag var det flott vær og man hadde håpet på 5000 publikummere.... Det kom ca 12000, og hele området utenfor konkurranseområdet var fylt av båter. Et flott syn!
Vi på Gaia hadde fri adgang til området, og stupeplattform. Kragerø håndball var vaktselskapsom passet på at ingen kom i nærheten av stupestedet (det var hele tiden grupper med mer eller mindre edruelige personer som ønsket å prøve seg, så området var avstengt og strengt bevoktet). Vi som satt akterut ombord i Gaia hadde den flotteste utsikten, som vi hadde forbeholdt oss retten til.
16 stupere fra hele verden var påmeldt, og etter to omganger var det de 6 beste som skulle stupe en tredje gang. Gary Hunt fra Storbrittannia ble vinneren og fikk et vikingsverd i gull 2.og 3. mann fikk sitt sverd i henholdsvis sølv og bronse.
Lørdags kveld var vi invitert til fest på Stabbestad Spa og Hotell, og i det store og hele var turen en fantastisk opplevelse fior oss som var med!

Så gikk turen hjem igjen.
I ettertid fikk vi skryt av Red Bull Norge for bra utført oppdrag, og vi fikk en gravert glassplate som takk.....

9.august. Høvedsmann SOL.
VM i H-båt i Viksfjord utenfor Larvik var åstedet.
På kommunebrygga rustet vi oss til tennene med vikingklær og utstyr, vi på Gaia hadde vårt, men Laila Leknes hadde sydd klær som hun nennsomt plasserte på de øvrige aktører: Ordfører Riise-Jensen, kultursjef Lysebo, samt personer i organisasjonkommite og styret for H-båt organisasjonen i Norge og internasjonalt.
Etter en runde på fjorden gjorde vi strandhogg på seilforeningens brygge, og med ordfører og vikinghøvding i spissen, kom vi fra til møteplassen, hvor alle seildeltakere og publikum var samlet.
Etter taler og en høytidelig åpning, takket Båtlaget og Gaia for seg, og tok indre leia hjem via Martha-holmane. Nok et oppdrag utført og alle var veldig fornøyde.
Et lite appropo. En av deltakerne som var med til Roskilde i 2004, Julian fra Saga Siglar-ringen, stilte opp for å hilse på! Det var et trivelig møte, og vi ble enig om å prøve å få til et møte igjen, før han dro til Australia om 14 dager...

Den 9.september.
Vi seilte ut for å møte islandske Valtyr, med NRK Østafjells ombord. Det ble et flott møte, med flott vær og vikingkledte Gaia-mannskaper ombord. Det var fin vind, østavind, som gjorde at vi kunne seile både ut og inn, og vi fikk prøvd oss litt på seiling igjen.

23.oktober.
Opptak av Gaia. Full dugnad fra kl 1100, men det tok litt tid før folket kom på plass, og Thomas ble litt betenkt. Men som alltid før, når kranbilen er på plass, så er Gaia klar til opptak. I år hadde vi bestemt at vi skulle gjøre en oppryddingsjobb i hallen før Gaia ble satt inn, med oppsetting av en reol som vi fikk fra Framnes Maritime senter. Flytting av Gjerdesag, malingskap og opplagsplass for tiljer. Nå er det en grei plass å legg opp årer, og god plass til en del andre ting også. Bra jobba!

Året 2011
Våren 2011.
Hyggelig melding fra Brestkomiteen:
Vi har nå fått så mange som er interessert at vi fortsetter å jobbe mot denne turen. Vi kommer tilbake så snart vi vet mer, men på grunn av søknadsfrister er det ikke sikkert vi vet om vi har økonomi for turen før i midten av november. Vi vet at dette er sent med tanke på å ordne seg fri/ferie osv, men det er noe vi dessverre ikke kan styre.
Vi skal prøve å sende ut mere eksakte etapper så snart vi får dette på plass. For at vi skal få penger til turen må vi regne med å ta noen "smøre" turer med sponsorer.
Vi håper mange kan være med å seile Gaia på disse turene, og at mange kan stille på dugnad i året som kommer, da båten bør være i tipp-topp stand før vi legger ut på en slik tur.
Program ellers pr. primo juni


Charter roturer med HOG MC-klubb på Sfj. havn: 16 - 19 juni 2011
St.Hans kortesje: Folkedanstur m/ Sandarringen / dansere fra Chichester, England. Høvedsm. S.O.Løberg
Sommertur I: 9 -17 juli.
Sommertur II: 1 - 7 august (Trebåtfestivalen i Risør).
Privat arr. 12.aug.: m/ Geir Sanne
Høsttur: 2 - 4 september.

Vårtur, to sommerturer er arangert v/ Thomas.

23.6 Høvedsmann Svein Olav
St.Hans aften hadde leikarringen "Sandarringen" besøk av en dansegruppe fra Chichester, England, og Gaia var full av feststemte mennesker. Engelskmennene og damene var helt overveldet, og etterpå hadde vi et festmåltid i strålende sol utenfor Gaiahallen.

Ellers hadde båtlaget flere fine sommer- og høst-turer med kommende mannskap er av det nye Osebergskipet. Det var turer hvor vi seilte i fjorden med oppøving av våre seilkunnskaper!


September 2011
Hei, en sommer er snart over, og vi har hatt noen fine øvingsturer med mannskaper fra Båtlaget + en del medlemmer fra Oseberglaget i Tønsberg og noen andre interesserte. Det er flott å kunne hjelpe til med litt seiltrening for et nytt vikinglag / båtlag i Vestfold, og vi trenger jo øvelse selv også. Håper på litt passe vind på tvers av fjorden, så vi kan seile både ut og inn!

8. 15. og 22.sept.-11
Vi seiler ut for å finpusse formen for oss selv og Oseberg Båtlag.
Svein Olav blir høvedsmann, og Oseberg båtlag stiller med mange mann.

22.oktober 2011.
Ja, da er sesongen over for i år, og Gaia er heist på land. Alt gikk vel, og Gaia er spylt og nesten klar til innkjøring.

23 oktober 2011
Så er resten av Gaia spylt og båten er også støvsugd vått iår. Det ble vellykket, og faktisk lettere å få gjort mens den var våt innvendig. Alt av skjell og ruer utvendig og under kjøl etc. ble renset og spylt, for å slippe ekkel lukt i hallen.

16.desember 2011
Ja, da er enda et år for Båtlaget over. Forholdsvis rolig år, men vi har hatt en finger med i opplæring av seilere til den nye Oseberg-kopien, og ellers på de faste årlige utfluktene.
I 2012 er det ennå ingen faste planer, men vi håper fortsatt på at vi får sponsormidler nok til å dra til Brest. Det blir avgjort på nyåret.
Et annet prosjekt er en mulig tur til Newcastle, med Stiftelsen Ungdom i Oppdrag.
Med litt flaks kan vi faktisk få med oss begge turene, men det står på midler for å oppruste Gaia, slik at vi kan reise forsvarlig. En gammel dame trenger vedlikehold, og Gaia er intet unntak.
Vi har allerede besluttet at vi må ha nytt seil, og det blir bestilt en av de første dagene.
God Jul til alle Gaia-venner!


Året 2012
Godt nytt år til alle Gaiavenner
Vi er i full gang med jobbing på Gaia igjen, og alle som er sugne på tur til Brest / Newcastle i sommer, må stille opp. Her blir det rift om å få være med, og vi må være såpass at vi prioriterer dugnadsgjengen når vi drar på tur.
Det er som vanlig jobbing hver onsdag (18-21) utover pluss enkelte helger.
 

15.3.2012
Ja, da er klart, vi skal til Brest og ikke nok med det vi skal til Newcastle etterpå. Det blir en tur som varer fra ca 19 juni og til ankomst Sandefjord ca 5 august.
Det blir 6 etapper:
1. Fra Sandefjord via Tønsberg og sjøsetting av nytt Osebergskip og videre til Kiel med ankomst ca 25 juni.
2. Fra Kiel via Kielerkanalen og kanalene gjennom Nederland, med ankomst Antwerpen 2.juli
3. Fra Antwerpen 3.juli og ut i den engelske kanal med ankomst Brest den 12 juli om kvelden.
4. Mannskap ombord under oppholdet i Brest, med div. turer.
5. Fra Brest om kelden 19 juli og opp den engelske kanal, med ankomst Newcastle 27 eller 28 juli.
6. Avgang Newcastle 31 juli, med beregnet ankomst Sandefjord ca 5 august.
Høvedsmann på hele turen blir Thomas Ekenes. Mannskaper må selv ordne med tur til og fra den etappen man velger, og bekoste denne turen selv.
Påmelding eller ytterligere spørsmål om turen fås ved henvendelse gaiatilbrest@live.no

Da er det bare å stå på med dugnad og håpe på en plass på turen, her blir det slik at de som jobber mest, har førstesjanse til plass på ønsket etappe!
Påmelding var satt til 14.mars, men er du sein, så send en etteranmelding, kanskje det er plass?

23.4.12
Nå har det vært skikkelig travelt noen uker. Bra oppmøte på dugnaden også, så nå ligger Gaia og glinser i sola, ferdig smurt på alle flater. Mindre lekkasje enn på lenge også.
Alle tiljer, årer, kister og livbeltekasser er ferdig smurt, og alt livredningsutstyr er underveis for godkjenning.
To småbåter er også smurt, og minste færingen ("Urd") er på vannet og ligger og trutner.
8-meters færingen "Høg" er ikke ferdig smurt utvendig, men bunnstoffet er på, så på onsdag blir vi ferdig med den også.
I år skal vi ligge på egen brygge, hvor Gaia vil komme mer til sin rett. Også småbåtene vil få en bedre hverdag, hvor de kan ligge lettere tilgjengelig for bruk enn tidligere. Vi håper at Gaias Venner vil benytte sjansen til å låne disse flotte båtene for å ro en tur på fjorden.
Hele kaifronten skal som nevnt tidligere, oppgraderes og da vil det bli et flott område for turister og besøkende til Sandefjord kystkultursenter. Dette vil antagelig bli utført i løpet av høsten, da det har blitt forsinket pga anbudsrunder etc.

25.3.12
Igår var det mange på dugnad, veldig triveli når vi er mange. Det klinkes, males snekres, og to av småbåtene får seg en omgang innvendig med Gaia-blanding.
Selv er jeg også opptatt med sikkerhetsutstyr for turen til Brest, og her er Jotron i Tjølling en god samarbeidspartner. Vi skal oppgradere nødpeilesender, bærbare VHF, HF m/ AISS, radar-transponder, redningsflåter etc. Det blir hektisk framover, men vi ser lyst på det med så mange på dugnad!


Etter turen til Brest, var skipet noe lekk, og etter at strømmen ble tatt og ekstrem nedbør, sakk Gaia ved Gaiabrygga, men ble reddet opp etter noen timer under vann, hengende langs brygga.

Mye arbeid ble gjort etter at vi fikk heist skipet på land og satt skipet i hallen.

Vinter 2012 og vår 2013. Mye arbeid, men skipet ble ferdig og vi fikke en god sesong.


Sesong 2013


Sesong 2014


Sesong 2015

Vinter og vår er alt veldig usikkert. Vi har fått beskjed om at vi ikke kan bruke kran for å sette ut skipet. Hvordan skal vi få til dette?

Sesong 2016

Våren er her, og skipet ligger klart til sjøsetting. Om Gaia blir liggende i hallen vil den tørke voldsomt, og et såpass stort skip kan for bli ødelagt for godt når det blir liggende i en tørr hall. Skip skal ligge på vannet! 


Sesong 2017Profilering av Båtlaget Gaia
Genser, hettegensere og regnjakker til medlemmene:
Jeg har fått til en avtale med Emblem Profilsenter i Sandefjord om å levere klær og effekter til Båtlaget Gaia.
Emblemet er Gaia-symbolet med tekst "Båtlaget Gaia". Denne malen er laget på Emble Profilsenter, og er i tøy, som syes på jakke / gensere.
Det ble tatt opp bestilling sommeren 2009, og faktura sendt til båtlaget. Betaling for genserne sendes til medlemskassa til Båtlaget (samme konto som til medlemsavgiften).
Det er enda noen gensere igjen av forsendelsen med gensere med Gaia-logoen. Det er kr 150 for gensere, kr 200 for hettegensere og regnjakke kommer på kr 800. Alt med moms og inkl. logo på venstre side av brystet.
Pr.jan 2012 er jeg ikke sikker på om disse prisene er riktige lenger, men ta evt. kontakt, så sjekker jeg det...

Dersom noen ønsker å bestille flere gensere, eller ikke kom med på første bestilling, så vil det ligge en ny bestillingsliste i medlemsrommet vårt i Gaiahallen. Dette kan jo være en fin bursdaggave for den som har alt?

 Svein Olav
For nærmere opplysninger ;
so@loeberg.net

Velkommen
Gaias Venner.

Vi er mange som har hatt fantastiske dager ombord, og ønsker at andre kan få del i samme type opplevelser.

Her er adressene til Gaias hjemmesider:
http://www.gaia.no eller du kan finne oss på Facebook med adresse "Gaia". 
Gaiasidene er dessverre ikke oppdatert for tiden, men dersom man ønsker kontakt med Båtlaget, kan kontakt oppnås ved å kontakte
so@loeberg.net , eller ringe Odd-Sverre på Gaia-telefonen +47 916 06 694 eller epost oddsk@online.no.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Stig Tore | Svar 14.02.2011 23.16

Fin side Svein Olav! Mange fine minner med Gaia

øystein djupevåg | Svar 13.02.2011 21.32

Hei! Dette var kjekt å se att det går bra med GAIA. Jeg var med å seilte GAIA fr guadelop i karibien tl Rio De Janeiro i 1992,var ombord i 5 måneder mvh øystein

Astrid Margrethe Høien | Svar 11.08.2010 17.02

Hei Svein Olav.
Dette var interesangt. Viste litt om Gaia fra før da jeg har "Vikinger" i fam. Siden går in i favoritter
Fortsatt fin sommer.
Hilsen Astrid

Svein Olav 11.08.2010 23.20

Hei Astrid Margrethe
Det var hyggelig med dine gode ord. Du er velkommen til å komme med på turer eller møter som arrangeres!
mvh Svein Olav

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.10 | 17:14

The meaning of the name 'Narragansett' is "People of the small point"
An immunity to TB suggests european genes. Narragansett er hoyere enn andre stammer.

...
28.10 | 17:12

There are newly discovered ruins of Viking settlement near the Hudson river
The site was discovered near the shores of Minisceongo Creek,

...
28.10 | 17:09

5 September, 2016 - 14:46 Kerry Sullivan
A 1000-Year-Old Nordic Spearhead Raises the Question - Were The Vikings in New York?

...
08.07 | 22:32

Hei
Du kan sende evt. bilder til so@loeberg.net. Vi kan dessverre ikke betale noe for bilder, da vi er en interesseforening uten innkomster. M vh Svein Olav

...
Du liker denne siden